Eerste paal voor de Fronik stallen!
De Fronikbuurtboerderij heeft gelukkig een hele lange adem en mag zich verheugen in de liefde en betrokkenheid van de vele vrijwilligers en buurtbewoners en een eindeloze inzet van het stichtingsbestuur.
Wij zijn zelf buurtbewoner en hebben als bureau met veel plezier een bijdrage mogen leveren. In de beginfase vooral voor het ontwerp, de plannen en mogelijkheden voor de gebouwen. Later, toen het project opgesplitst werd en de zorgfunctie in het hoofdgebouw werd overgenomen, in het tekenwerk, de vergunningsaanvraag en technische ondersteuning bij de uitvoering van de stallen.
Prachtig te zien hoe de plek steeds meer vorm krijgt, zijn bestaansrecht zeker stelt en de initiatiefnemers daarmee in hun gelijk bevestigt.

En natuurlijk zijn we vaste afnemer van verse eitjes.

 

Meer weten over de verbouwing van de Fronik Buurtboerderij?

Ik wil meer weten ›