Vanuit het Blauwe Pand opereren de Bouwwinkel en stichting Hoe dan ook!
De Bouwwinkel is een verzamelplaats van vakmensen op het gebied van duurzaam bouwen. Ook HenNK zit vanaf eind november in Het Blauwe Pand.

pdficon lees het artikel, Noord Hollands Dagblad, 1 nov 2013