Wij blijven uiteraard nauw verbonden met BIND en hebben een overkapping voor de buurtoven mogen tekenen.
Door de ont-wikkelingen op het terrein zal de uitvoering ervan toch nog even op zich moeten laten wachten helaas…

     

Meer weten over BIND?
Of zelf bezig met een dergelijk project?

Ik wil meer weten ›