Grand Hotel Karel V

i.s.m. Hylkema Consultants

Dit deels 14e eeuwse monument herbergt een vijf sterren-hotel en conferentiecentrum met restaurant, bar en brasseriën. Hoge installatietechnische eisen beheersen snel het beeld, maar werden ondergebracht met respect voor de gebouwen. De veelheid aan functies, eisen en historische uitgangspunten vroegen om conceptmatige èn pragmatische aanpak.

Stijlperiodes, functies en mate van historisch belang liepen binnen het complex door elkaar en er werd gekozen voor een tweedeling. Functies als eten en slapen zijn in een historische context geplaatst. Het conferentiegedeelte vraagt om meer dynamiek en kreeg daarmee een iets moderner karakter. Hierbij is niet gezocht naar contrast, maar naar waar oud en nieuw elkaar de ruimte geven.


Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Ik wil meer weten ›