OBS Holendrecht, Amsterdam

Het ‘Holendrechtcomplex’ bestaat uit een buurtcentrum en drie scholen, die kampten met een huisvestings- en herkenbaarheidsprobleem. Studie wees uit dat herverdeling van ruimte een beperktere uitbreiding nodig maakte dan aanvankelijk gedacht. De basisschool OBS Holendrecht zou uiteindelijk wat ruimte opgeven en daarvoor een dakopbouw met zes lokalen erbij krijgen.

Het speelplein mocht niet aan ruimte inboeten. Er werd voor gekozen de lokalen bovenop de bestaande school te situeren en te ontsluiten via een hoge centrale hal. Deze verbindt nieuw en oud, biedt ruimte aan vieringen en bijeenkomsten en heeft het complex meteen een ‘hart’ gegeven.


Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Ik wil meer weten ›