Ontmoetingsruimte Justitiële inrichting Westzaan

Hier mogen gedetineerden hun kinderen ontmoeten en wat tijd met hen doorbrengen. Het ‘bos-thema’ is gekozen als verwijzing naar het samen een wandeling maken. Belangrijkste uitgangspunt was om van de kille, steriele wachtruimte een kindvriendelijke en prettige ontmoetingsruimte te maken. Voor kinderen is het vaak al moeilijk genoeg om een ouder in de gevangenis te hebben. Het complex binnengaan om, in dit geval, pappa te zien kan al een beladen of beangstigende ervaring zijn. We wilden daarom juist voor hen een fijne ruimte maken. Naast ontmoetingsruimte is het ook een plek waar bezinningsbijeenkomsten voor gedetineerden worden gehouden. Ook daarvoor moet de ruimte vriendelijk zijn en een positief gevoel oproepen, maar mag het op dat moment niet aanvoelen als een ‘kind-ruimte’.Praktisch gezien moet de ruimte verder natuurlijk tegen een stootje kunnen en mogen er geen risicovolle elementen in te vinden zijn.

D.J. van Horssen, Pi2 Westzaan

"Beste Tanja, ik wil je nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking met het ontwerp van de multifunctionele ruimte bij de PI2 in Westzaan. Het was niet alleen prettig maar ook jou creativiteit en productie heeft DJI en mij enorm geholpen bij het ontwerp van de ruimte, kindvriendelijk maar ook geschikt voor bijeenkomsten ed. Nadat jou bekend was aan welke eisen de ruimte moest voldoen met inachtneming van de regels in een gevangenis heb je een ontwerp gemaakt waar iedereen zeer tevreden over is, op een kleur na geen aanpassingen gedaan door de opdrachtgever.

Tijdens de voorbereidingen ben jij de afspraken die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten voor 100% nagekomen, dat heb ik helaas vaak anders meegemaakt. Fijn ook dat je met het oog op de opleverdatum zelf nog ter plekke en in vakantietijd een laatste opleverpunt kwam verhelpen."

A.T. de Vreugd, Dienst Justitiële Inrichtingen

“Wat zijn de mogelijkheden om een kale wachtruimte die we niet gebruiken aan te passen naar een gezellige ruimte die multifunctioneel inzetbaar is en aan de beveiligingseisen voldoet….? Samen met nog wat functionele eisen was dit zo ongeveer de opdracht die we aan het consortium (Pi2) in ons justitiële complex gesteld hebben. Pi2 heeft hiervoor HenNK in de arm genomen en daar zijn wij nog steeds erg blij mee.

Op basis van 1 startbijeenkomst heeft Tanja een ontwerp gemaakt waar we heel tevreden over waren en wat, op een paar details na, ook niet meer aangepast is. Daarnaast heeft Tanja ook een deel van het inkooptraject en de begeleiding t/m oplevering voor haar rekening genomen. We zijn niet alleen heel blij met het resultaat maar ook bijzonder tevreden hoe dit in samenwerking met alle partijen tot stand is gekomen. Zonder anderen tekort te doen durf ik wel te stellen dat het ons zonder Tanja niet gelukt was om tot dit resultaat te komen”.


Meer weten?

Ik wil meer weten ›