Uitbreiding Waterlandschool, Purmerend

De Waterlandschool groeit en wil uitbreiden. De ruimte is beperkt; de school ligt ingeklemd in een woonwijk en de ‘lucht’ rond de school met beplanting en groen, moet zoveel mogelijk behouden worden. Uitbreiden in de hoogte is daarom voor de hand liggend, maar mag de privacy van de omwonenden respecteren. Het ontwerp voor deze uitbreiding is daarom een gestaag proces waarbij volop ruimte moet blijven voor inspraak van gebruikers en omwonenden.


Ook meer ruimte in uw gebouw nodig?

Ik wil meer weten ›