“Samen bouwen aan een Waardevolle School”.

Bij het project ‘De Waardevolle School’ (een initiatief van de Dutch Green Building Council) werd een pilot-school integraal op duurzaamheid bekeken en zo mogelijk verbeterd. Integraal, omdat het nu eens niet om òf binnenklimaat, òf energiebesparing, òf educatie gaat, maar om het complete plaatje. De aanpak is gestoeld op 4 poten: Educatie, Gedrag, Gebouw en Beheer. Op basis van de ‘pilot’ is een Toolkit ontwikkeld waarmee ook andere scholen aangepakt konden worden. Het initiatief  daartoe zou komen van de ouders, de ‘ambassadeurs’, want zij zijn voor langere tijd verbonden aan een school en willen de beste en meest gezonde plek voor hun kinderen.

De Vrije School Zaanstreek werd gekozen als pilot-school. H&NK heeft binnen het proces een rapportage gemaakt en inzichten die speelden op het gebied van onderwijs, vertaald naar het gebouw.


Meer weten over de Waardevolle School?

Ik wil meer weten ›