Verbouwing wijkcentrum

De gemeente Haarlem wilde in het bestaande gebouw een wijk- en ontmoetingscentrum waar meerdere maatschappelijke instellingen samen gevestigd zouden zijn. Het moest een centraal punt in de wijk worden. De entree aan het plein is verplaatst en zichtbaar en herkenbaar gemaakt. De binnenstructuur is verbeterd: de centrale hal heeft licht en ruimte gekregen, waardoor wat alleen verkeersruimte was, nu ook ontmoetingsruimte kon worden. De wijkkantine is toegankelijker geworden vanaf de entree en is met zo minimaal mogelijke ingrepen tot een welkome ruimte gemaakt voor een maaltijd of een kop koffie. Da Vinci is een prettige plek geworden, waar de doelgroepen èn de buurt  gemakkelijk hun weg naar kunnen vinden.


Meer weten over onze werkwijze?

Ik wil meer weten ›