Roos gaat in juni 500 kilometer fietsen door Malawi. In 7 dagen. Dat wordt pittig. Maar het is het haar waard. Want met deze sponsorfietstocht vraagt zij aandacht voor de problematiek die meisjes in dit land tegenkomen.
Meisjes in Malawi krijgen nog steeds minder kansen dan jongens. Ze moeten vroeg stoppen met school, worden uitgehuwelijkt, vaak met een oudere man. Ze krijgen te jong kinderen, waar hun lichaam nog niet klaar voor is.
Ze fietst opdat meisjes daar voortaan een rechtvaardige toekomst tegemoet gaan.

Wij sponsoren Roos natuurlijk graag ook. Ze heeft haar streefbedrag al binnen, maar kan altijd meer gebruiken natuurlijk!
Ook Rosanne sponsoren of meer weten over de actie voor de meiden in Malawi?