Martijn van der Hout is medeorganisator geweest van twee bijeenkomsten over het thema “Zorg in 2015: gezond oud worden aan de Zaan”.

    IMG_7391

 Architectuurpodium Babel vroeg tientallen toekomstige gebruikers van ouderenvoorzieningen wat gezond oud wonen aan de Zaan voor hen betekent. Zij en een groot aantal professionals die op uiteenlopende manieren met hetzelfde onderwerp te maken hebben, kwamen twee keer bijeen voor debatten, workshops en andere uitwisseling. Babel heeft de uitkomsten daarvan omgewerkt naar een infographic van alle Zorgelementen die een rol spelen als mensen ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het verbeeldt de thema’s Wonen, Verbinden en Ontmoeten; een soort gids is voor diegenen die wel eens nadenken over wonen en ouder worden.

IMG_7370    150420-WoShBabel-Zdam-10-M

pdficonWonen en zorg infografic