Nieuwe entree Waterlandschool, Purmerend

Nieuwe entree Waterlandschool, Purmerend

Nieuwe schoolentree, Purmerend

De Waterlandschool groeit en heeft meer ruimte nodig. We hebben getekend voor een uitbreiding waar school en veel omwonenden blij mee zijn. Maar de locatie, midden in een woonwijk, kampt met een verkeersprobleem, vooral rond het brengen en halen van de kinderen. Als de school groeit, dreigt dit erger te worden.

Om dat probleem te verkleinen, krijgt de school een tweede entree. De onderbouw gebruikt de oorspronkelijke ingang waarbij he om het gebouw heen moet. De bovenbouw gebruikt straks de nieuwe entree direct aan de toegangsroute. Zo komt er meer lucht in de verkeersstroom.


Ook knelpunten in uw schoolgebouw?

Ik wil meer weten ›

 

Uitbreiding Waterlandschool, Purmerend

Uitbreiding Waterlandschool, Purmerend

Uitbreiding Waterlandschool, Purmerend

De Waterlandschool groeit en wil uitbreiden. De ruimte is beperkt; de school ligt ingeklemd in een woonwijk en de ‘lucht’ rond de school met beplanting en groen, moet zoveel mogelijk behouden worden. Uitbreiden in de hoogte is daarom voor de hand liggend, maar mag de privacy van de omwonenden respecteren. Het ontwerp voor deze uitbreiding is daarom een gestaag proces waarbij volop ruimte moet blijven voor inspraak van gebruikers en omwonenden.


Ook meer ruimte in uw gebouw nodig?

Ik wil meer weten ›

 

Verbouwing Gooilandschool Bussum

Verbouwing Gooilandschool Bussum

Verbouwing Gooilandschool, Bussum

Licht, Lucht en Ruimte! Het gebouw was goed onderhouden, maar kampte met wat technische problemen die moesten worden opgelost. Qua vierkante meters was er weliswaar voldoende ruimte in de school, maar toch leek het of het overal te krap was. Bovendien wilde het bestuur de beschikbare ruimte beter afstemmen op het onderwijs van deze tijd, met studieplekken en leerpleinen. Tenslotte stond het ‘upgraden’ van het interieur en het verduurzamen van het gebouw op het wensenlijstje. Alles in een keer doen bleek al snel niet mogelijk, zowel qua middelen als qua bouwtijd (tijdens schoolvakanties). We hebben een totaalontwerp voor de school gemaakt dat in een paar jaar tijd gefaseerd uitgevoerd kan worden. En natuurlijk is daarin ruimte voor voortschrijdende inzichten.


Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school?

Ik wil meer weten ›

 

Begeleid zelfstandig wonen, De Beukershof, Leiden

Begeleid zelfstandig wonen, De Beukershof, Leiden

Begeleid zelfstandig wonen

Uitbreiding (aanbouw) aan een bestaand monument, de Beukershof: vorm en materialisatie verwijzen naar de schuur die er vroeger stond. Het gebouw biedt huisvesting aan moeilijk opvoedbare jongeren die voorbereid worden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Dat vraagt om een efficiënt gebouw dat qua kosten, onderhoud en gebruik tegen een stootje kan, maar waar de jongeren zich bovenal thuis kunnen voelen.

De Beukershof is een project waar duurzaamheid voorop stond. Een gezond binnenklimaat en welbevinding zijn uitermate belangrijk. Er is gekozen voor robuuste materialen die zowel de verwerkers als het milieu zo min mogelijk belasten. Op het (sedum) dak zijn verder zonnepanelen geplaatst.


Meer weten over onze werkwijze?

Ik wil meer weten ›

 

Waardevolle school

Waardevolle school

“Samen bouwen aan een Waardevolle School”.

Bij het project ‘De Waardevolle School’ (een initiatief van de Dutch Green Building Council) werd een pilot-school integraal op duurzaamheid bekeken en zo mogelijk verbeterd. Integraal, omdat het nu eens niet om òf binnenklimaat, òf energiebesparing, òf educatie gaat, maar om het complete plaatje. De aanpak is gestoeld op 4 poten: Educatie, Gedrag, Gebouw en Beheer. Op basis van de ‘pilot’ is een Toolkit ontwikkeld waarmee ook andere scholen aangepakt konden worden. Het initiatief  daartoe zou komen van de ouders, de ‘ambassadeurs’, want zij zijn voor langere tijd verbonden aan een school en willen de beste en meest gezonde plek voor hun kinderen.

De Vrije School Zaanstreek werd gekozen als pilot-school. H&NK heeft binnen het proces een rapportage gemaakt en inzichten die speelden op het gebied van onderwijs, vertaald naar het gebouw.


Meer weten over de Waardevolle School?

Ik wil meer weten ›